BẢN HƯỚNG DẪN GHI DANH NĂM HỌC GIÁO LÝ 2020 – 2021

Khối Giáo Dục xin thông báo những ngày ghi danh của Trường Học Thánh Giuse cho niên học 2020-2021:

Xin quý phụ huynh lưu ý những điểm sau:

 • Địa điểm ghi danh: Tại Building B của Trường Học Thánh Giuse.
 • Học phí có thể đóng bằng cash hoặc check.
 • Chúng tôi chỉ nhận đơn ghi danh cho Chương Trình Việt Ngữ vào Thứ Bảy, và Chương Trình Giáo Lý vào ngày Chúa Nhật.
 • Xin mang theo mẫu đơn ghi danh đã được phát cho học sinh đem về cho phụ huynh vào đầu tháng 3. Xin quý phụ huynh xét duyệt và sửa lại những gì cần thay đổi.

Những điều quan trọng trong thời gian đại dịch Coronavirus:

 • Vì an toàn chung, chúng tôi sẽ làm việc theo hướng dẫn của Bộ Y Tế, chính quyền, và Tổng Giáo Phận Atlanta đã đưa ra.
 • Để bảo vệ cho chính mình và những người khác, xin quý phụ huynh mang theo khẩu trang khi tới ghi danh và giữ khoảng cách social distancing 6 feets.

Chương trình Việt Ngữ

 • Thời gian nhận đơn ghi danh: từ 10:00 sáng đến 12:00 trưa.
 • Quý phụ huynh có thể ghi danh một ngày nếu có con học các lớp khác nhau.
 • Những Ngày Ghi Danh Được Chia Ra Theo Lớp Như Sau:
 • Thời gian Lớp Ghi Danh
  Thứ Bảy,
  Ngày 13 tháng 6
  Nhận đơn ghi danh của các em học sinh đã học lớp Mẫu GiáoVỡ Lòng niên học 2019-2020.
  Thứ Bảy,
  Ngày 20 tháng 6
  Nhận đơn ghi danh của các em học sinh đã học lớp cấp 1, 2 và 3 niên học 2019-2020.
  Thứ Bảy,
  Ngày 27 tháng 6
  Nhận đơn ghi danh của các em học sinh đã học lớp cấp 4,5,6,7 và 8 niên học 2019-2020
  Thứ Bảy,
  Ngày 11 tháng 7
  Nhận đơn ghi danh của các em học sinh mới.

Chương trình Giáo Lý

 • Thời gian nhận đơn ghi danh từ 9:00 sáng đến 1:00 trưa.
 • Quý phụ huynh có thể ghi danh một ngày nếu có con học các lớp khác nhau.
 • Đối với ghi danh cho lớp 1, lớp 3 và lớp 10, cần lưu ý một số điểm sau:

 • Lớp 1: bản sao (copy) của giấy khai sanh.
 • Lớp 3: bản sao của giấy chứng chỉ Bí Tích Rửa Tội.
 • Lớp 10: bản sao của giấy chứng chỉ lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, và giấy chứng chỉ lãnh nhận Bí Tích Mình Thánh Chúa.
 • Những ngày ghi danh được chia ra theo tên họ (Last Name) của học sinh như sau:
 • Thời gian Lớp Ghi Danh
  Chúa Nhật,
  Ngày 14 tháng 6
  Nhận đơn ghi danh cho học sinh có tên họ từ A đến M.
  Chúa Nhật,
  Ngày 21 tháng 6
  Nhận đơn ghi danh cho học sinh có tên họ N.
  Chúa Nhật,
  Ngày 28 tháng 6
  Nhận đơn ghi danh cho học sinh có tên họ từ O đến Z.
  Chúa Nhật,
  Ngày 12 tháng 7
  Nhận đơn ghi danh cho học sinh mới.

Thông Báo PDF

Đơn Ghi Danh - Học Sinh Cũ

Đơn Ghi Danh - Học Sinh Mới

Welcome to the parish school of religion

St. Joseph Parish School of Religion is an organization in the Holy Vietnamese Martyrs Catholic Church. Our primary goal is to educate and enrich the parish youth of the Catholic faith. The school provides sacramental preparation programs for Baptism, First Eucharist and Reconciliation, and Confirmation for parish youth. In addition, we offer RCIA and Marriage preparation for adults. You can find more details about us on this page.

SEE ALL CLASSES

Upcoming Event

GL Registration

6/14, 6/21, 6/28, and 7/12

Masses & Classes Times

Thánh Lễ Thiếu Nhi, Lúc 11:30 AM
Dành cho các em từ lớp 1 đến lớp 7
Thánh Lễ Thiếu Niên, Lúc 1:30 PM
Dành cho các em từ lớp 8 đến lớp Hiệp Sĩ 3
Ngành Ấu
Từ Lớp 1 đến lớp 4
9:00 AM - 11:00 AM
Ngành Thiếu
Từ lớp 5 đến lớp 7
1:20 PM - 3:20 PM
Ngành Nghĩa và Ngành Hiệp
Từ Lớp 8 đến lớp Hiệp Sĩ 3
11:10 AM - 1:10 PM

CTTDVNATL Sunday Classes & Teachers

1A

HT Thao Thu Nguyen

mimithaolove@gmail.com

HT Thành Lý

thanhskewl@gmail.com

HSTT Danielle Nguyễn

daninguyen13@gmail.com

HSTT Andrew Nguyễn

andrew.nguyen00@gmail.com

1B

Thầy Nick Tô

tonick007@gmail.com

HSTT Marian Phan

mariap12344@gmail.com

HT Alexandra Nguyễn

an21014@uga.edu

1C

HSTT Christopher Nguyễn

chris.tu.n.atl@gmail.com

HSTT Nhật Nguyễn

harrynguyen0804@gmail.com

2A

Cô Thảo Xuân Ngô

xuanthao678@gmail.com

Cô Đào Lê Phương Quyên

phoungquyen101197@gmail.com

Cô Kim Thy Trần

Tkcgm.schools@gmail.com

HSTT Vi Đào

quaemyrtle@gmail.com

2B

Cô Amy Loan Nguyễn

nguyent926@gmail.com

Cô Oanh Nguyễn

Nguyenkg828@gmail.com

HT Angel Nguyễn

207angel1021@gmail.com

HSTT Jonathan Võ

vojonathan14@yahoo.com

2C

Cô Hằng Mỹ Huỳnh Ngô

hang.ngo@cttdvnatl.org

HT Hồng Ân Nguyễn

Bro.jmn@gmail.com

Cô Vy Hoàng Ngọc Đỗ

donhvy@yahoo.com

HSTT Tommy Nguyễn

rainbowwong267@yahoo.com

3A

Cô Thu Diệu Nguyen

dieu.thu.nguyen@cttdvnatl.org

Thầy Viết Ngọc Mai

Don.mai@gmail.com

HT Dalena Nguyen

Dalena.nguyenad@gmail.com

HSTT Andy Nguyen

andynguyen300@gmail.com

3B

Cô Mai Tuyết Thị Le

tuyetmai680@yahoo.com

HT Hồng Freestone

freestonerose@yahoo.com

TT Thanh Le

thanhle001@yahoo.com

HT Elizabeth Nguyen

elizabethnguyen1@gmail.com

3C

Cô Thu Thảo Đinh

danthaoho@gmail.com

HT Julie Nguyễn

julie.lamthanh.nguyen@cttdvnatl.org

HSTT Sabrina Đinh

sabrina7x@gmail.com

HT Kyle Hoang

kyle.hoang@hotmail.com

3D

Cô Thảo Nguyen

kaylathaonguyen@gmail.com

Cô Diễm Ngo

pdtngo@gmail.com

HT Nhi Cao

ynhicao123@gmail.com

4A

HT Trang Truong

trangttruong@gmail.com

HSTT Kenny Pham

kennypham9397@yahoo.com

HT Bryan Nguyen

nguyenbryan97@gmail.com

HT Valery Đinh

valerydinh@gmail.com

4B

Thầy Tú Tuấn Nguyen

francis.tu.nguyen@cttdvnatl.org

HT David Nguyen

davidnguyen7523@gmail.com

HSTT Hồng Ân Nguyen

bro.jmn@gmail.com

HSTT Thomas Vo

4C

Cô Jaeclyn Hồng Pham

thienhong0710@gmail.com

Thầy Hùng Truong

hungtruong0327@gmail.com

HSTT Mandy Tran

junebug19902011@hotmail.com

HSTT Jackie Phan

phan.jackie@yahoo.com

5A

Cô Hương Thiên Trần

Huongtran1818@gmail.com

HSTT Alex Nguyen

Nguyen.alex22@gmail.com

HT Steven Nguyen

stevennguyen0220@gmail.com

HSTT Kenny Pham

kennypham9397@yahoo.com

5B

Cô Trang Thùy Vu

av0625@gmail.com

HSTT Kathleen Nguyen

kathleen.phuong.nguyen@gmail.com

HSTT Megan Ngo

megan.ngo99@yahoo.com

5C

Cô Thu Nguyen

Thunguyen385@yahoo.com

HSTT Jocelyn Tran

jocelyntran9@gmail.com

HSTT Brandy Le

lebrandyy@gmail.com

HSTT Mimi Tran

whitneytran2018@yahoo.com

6A

Cô Nhi Teresa Lai

nhi.teresa.lai@cttdvnatl.org

Cô Vũ Loan

Kdlvpd3@yahoo.com

HSTT Thomas Nhâm

tnham1@gmail.com

6B

Thầy Hiệp Le

hiep.le@cttdvnatl.org

HSTT Madeline Lê

madelinele198@gmail.com

HSTT Jason Nhâm

jnham7@gmail.com

6C

HT Michael Flare Pham

gtrskylyne@yahoo.com

HSTT Alex Ngo

ngoproblem@yahoo.com

HT Alexandra Nguyen

an21014@uga.edu

6D

Cô Linh Thùy Ho

vuthuylinh70@gmail.com

Cô Huyền Trần

huyentran@cttdvnatl.org

HSTT Jocelyn Tran

jocelyntran9@gmail.com

7A

Thầy Nguyễn Hoàng Brian

brnnguyen@gmail.com

7B

Thầy Nguyễn Dũng Anh

Dunganguyen2000@yahoo.com

Thầy Vũ Minh Đăng

Vudm1977@yahoo.com

7C

Thầy Vũ Oai

Ph20md@gmail.com

Cô Diễm

Dieml102@yahoo.com

8A

HT Kevin BT Nguyễn

kbnguyen124@gmail.com

HT Kelvin Vũ

kelvinvu112@gmail.com

8B

Thầy Đào Bích

bich.dao@cttdvnatl.org

8C

HT Tuấn Quốc Nguyễn

tuan.nguyen91@yahoo.com

8D

HT Joseph Nguyễn

josephn268@gmail.com

9A

Thầy Nguyễn Hữu Chí

Chi.huu.nguyen@cttdvnatl.org

Cô Nguyễn Hạnh

chaa4us@gmail.com

9B

Thầy Bùi Tuấn Hoàng

Hbui69@yahoo.com

9C

Thầy Trần Bình

binh.tran@gmail.com

Cô Nguyễn Ngọc Nga

nganguyen38@att.net

9D

Thầy Trần Sơn

tranm2013@gmail.com

Cô Deana Truong

Deana.truong1@gmail.com

10A

Cô Vũ Kim Hương

kim.h.vu1991@gmail.com

Thầy Eric Trương

erictruong29@gmail.com

10B

Cô Nguyễn Jacklinh

jacklinhnguyen@gmail.com

Cô Hiền Phạm

Hien.pham@cttdvnatl.org

10C

Thầy Lê Quang Sứ

su.quang.le@cttdvnatl.org

Cô Nguyễn Thu Hằng

htnguyen01@yahoo.com

HS 1A

Thầy Nguyễn Hữu Đức

duc.huu.nguyen@cttdvnatl.org

HS 1B

HT Michael Phạm

michaelpham84@gmail.com

HS 2

HT Lễ Đoàn

ldoan88@gmail.com

HT Louis Hồ

louishoshoj@gmail.com